ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Nyelv: magyar

1.       Az általános szerződési feltételek célja

Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban ászf) célja, hogy a webshop-on keresztül folyó termékértékesítésre egységes feltételrendszert határozzon meg.

2.       Az általános szerződési feltételek személyi, tárgyi, területi és időbeli hatálya

Az ászf személyi hatálya alá tartozik:  Eladó és Vevő.

Eladó: Rákóczi-Delikát Kft.

székhelye:

1162 Budapest, Bekecs u. 22.

központi telephelye:

 

cégjegyzékszám:

1162 Budapest, Bekecs u. 22.

 

01-09-661586

adószám:

12275494-2-42

Nyilvántartásba vételi szám:

3065/2012/B

e-mail:

info@rakoczi-delikat.hu

telefonszám:

+36 1 401 5000

fax:

+36 1 401 5001

A Vevő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely vásárol Eladó termékeiből, árukészletéből.

Az ászf tárgyi hatálya: az Eladó és a Vevő által kötött adásvételi szerződésekre terjed ki.

Az ászf területi hatálya: belföld

Az ászf időbeli hatálya: határozatlan idejű.

3.       Rendelés menete

 Eladó alkoholtartalmú termékeket is árusít, így természetes személyek esetében ezen termékekre vonatkozóan kizárólag a 18., azaz tizennyolcadik életévét betöltött Vevőnek van lehetősége vásárlásra, melyet a rendszer a regisztrációban megadott születési időpont alapján ellenőriz.

Regisztráció, bejelentkezés:

A vásárlást megelőzően Vevőnek regisztrálnia kell magát a rendszerben. A vásárlás csak ezután és az általános szerződési feltételek elolvasása és tudomásul vétele után történhet. A következő látogatás alkalmával már elegendő az azonosító és jelszó megadása.

Megrendelés:

Valamely terméket kiválasztva, annak rendelése kezdeményezhető. A megrendelés első lépéseként Vevő a virtuális bevásárló kosarában összeállítja a megrendelni kívánt tételeket és megadja azok darabszámát. A kosár tartalmát Vevő bármikor változtathatja, a bevitt adatok azok elküldése előtt módosíthatók, törölhetők. A megrendelés elküldését követően azon módosítani már nem lehet.

A megrendeléskor különböző szállítási és fizetési opciók közül lehet választani. A szállítási költség hozzáadódik a rendelés értékéhez.

A megrendelés jóváhagyásakor a rendszer e-mail értesítést küld Vevőnek, feltűntetve, hogy mely termékből milyen mennyiséget vásárolt a Vevő, valamint a fizetendő összeget a következő részletességgel: tételenkénti egységár, tételenkénti összesen ár, szállítási költség, fizetendő ár. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8:00 és 13:00 óra között történik.

Szállítás:

A szállítás a regisztrációkor megadott Magyarországi szállítási címre történik. A regisztrációkor megadott szállítási címtől eltérő szállítási cím megadására minden rendelés alkalmával van lehetőség. A munkanapokon 13:00 óráig beérkező megrendeléseket Eladó rendelés visszaigazolásától számítva 2-5 napon belül teljesíti. Amennyiben a megrendelés 13:00 óra után érkezik be, a következő munkanap 13:00 órájától , visszaigazolásától számítva számított 2-5 napon belül szállítja házhoz Eladó. Ha a 2-5 napos határidőbe szombat, vasárnap vagy ünnepnap beleesik, a határidő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Nem Magyarországi cím esetén, a legjobb szállítási ár végett, árajánlatot biztosítunk vásárlónk részére megrendelése után amit egyeztetük szállítás elött!

Személyes átvétel:

                1162 Budapest Bekecs u. 22. számú bemutatótermünkben.

                Munkanapokon: 08:00-17:00.ig

                Egyéb időpontban való átvételét jelezze az info@rakoczi-delikat.hu címre!

               Megrendelt termékeket megrendeléstől számított 5 munkanapig álmódunkban raktározni.

               5 munkanap után kiszállításra kerül és a szállítási költség a vevőt terheli.

               Szállítási költség Magyarország területén bruttó 1990.-ft.

 

Fizetés:

o         Az áru átvételekor készpénzben

o         Előre utalással

o         PayPal (beleértve bankkártyás fizetés is)

Árak:

A feltüntetett egységárak bruttó kiskereskedelmi árak, vagyis az ÁFÁ-t tartalmazzák.

4.       Adatvédelem

 Vevő által megadott adatok kezelését az Eladó mindvégig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően végzi. Ennek következményeként az Eladó minden esetben az ügylet jellege által megadott célból és ideig tartja nyilván a Vevő által megadott adatokat. Azzal, hogy a Vevő a webshopon olvasható tájékoztatást követően az ügylet céljának ismeretében megadta az adatait az Eladónak, hozzájárul ahhoz, hogy az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje az Eladó adatokat. Vevő hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy a termék kiszállítása céljából a futárcég kezelje a Vevő azon adatait, amely adatok kezelése szükséges a termék Vevőhöz történő kiszállításához.

5.       Elállás a szerződéstől

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a szerződéstől a termék kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül elállhat a Vevő. Elállás esetén az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az elállási joggal kapcsolatos további szabályozást a webshop 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet címszó alatt találja meg a Vevő.

Az esetleges panaszokat az Eladónak az általános szerződési feltételek 2. pontjában foglalt elérhetőségein érvényesítheti a Vevő.

6.     REKLAMÁCIÓ

Amennyiben a vásárlása során bármilyen panasza merül fel, úgy reklamációját kérjük jelezze e-mailben a fenti  elérhetőségeken (e-mail, telefonszám), vagy ha ezen az úton nem sikerült panaszát érdemlegesen megoldanunk, úgy forduljon az alább felsorolt felügyeletei szerveinkhez:

  • Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (1052 Bp., Városház u.7., tel.:318-2681)

  • Fővárosi És Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (1135 Bp., Lehel út 43-45., tel.: 329-7017)